O nama

„Neka hrana bude tvoj lijek ,a lijek neka bude tvoja hrana“
(Hipokrat)

Nešto o nama

U vrijeme globalizacije i ubrzanog načina života, loših prehrambenih navika, mi smo se odlučili za promjene. Vratili smo se prirodi ikrenuli u sasvim prirodan, organski način uzgoja “super voća” aronije. Naša plantaža aronije je mala i u nju je utkano mnogo ljubavi i znoja. Sve se radi ručno, svakoj se pojedinačnoj biljci pridaje puno ljubavi i pažnje. Plantaža je smještena u podsljemenskom zelenom pojasu. Pod nadzorom smo Prve ekološke stranice ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji.

Zvijezda i ponos naše palete proizvoda je 100% Bio matični sok, za koji posjedujemo ispitni izvještaj o izvršenoj mikrobiološkoj analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pod brojem 167815.

Plantaža se navodnjava sistemom “kap po kap” koristeći kišnicu i vodu iz zdenca. Mrežom je zaštićena od vremenskih nepogoda i ptica pa samim time biljka postaje jača i zdravija.

Ako ste prepoznali iskrenost utkanu u ovih nekoliko redaka, ako ste odlučili pomoći svome zdravlju koristeći naše prirodne i ekološke proizvode, od srca vam zahvaljujemo.